Menu Close

Estudis banys de bosc

Hansen et al (2017) - International Journal of Environmental Research and Public Health

Shinrin-Yoku (Forest Bathing) and Nature Therapy: A State-of-the-Art Review ("Shinrin-Yoku (Bany de Bosc) i Teràpia de la Natura: una revisió actual")

Li (2010) - Environmental Health and Preventive Medicine

Effects of forest bathing trips on human immune functioning ("Efectes dels banys de bosc sobre el sistema immune humà")

Natural England (2016) - Commissioned Report

A review of nature-based interventions for mental health care ("Una revisió d'intervencions basades en la natura per tenir cura de la salut mental")

Karjalainen et al (2010) - Environmental Health and Preventive Medicine

Promoting human health through forests: overview and major challenges ("Promoció de la salut humana a través dels boscos: visió general i desafiaments principals")

Lee et al (2017) - International Journal of Environmental Research and Public Health

Effects of forest therapy on depressive symptoms among adults: a systematic review ("Efectes de la teràpia forestal sobre els símptomes depressius en adults: una revisió sistèmica").

Web del Forest Therapy Hub

Recull d'altres estudis científics.

Publicacions banys de bosc

Traveler

¡Báñate en el bosque! El secreto de la felicidad está en el shinrin-yoku

Cuerpomente

Remedia tu déficit de naturaleza con baños de bosque.

Euronews

Forest "bathing" to clean the mind

La Vanguardia

Baños de bosque: cuando pasear por la naturaleza
ayuda a mejorar la salud.

Estudis banys de so

Goldsby et al (2017) - Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine.

Effects of Singing Bowl Sound Meditation on Mood, Tension, and Well-being: An Observational Study. ("Efectes de la meditació sonora amb bols cantors sobre l'estat d'ànim, la tensió i el benestar: un estudi observacional.")

Hubertus Sandler et al (2015) - Nordic Journal of Music Therapy

Subjective experience of relaxation – induced by vibroacoustic stimulation by a Body Monochord or CD music – a randomised, controlled study in patients with psychosomatic disorders ("Experiència subjectiva de relaxació, induïda per l'estimulació vibroacústica per un body Monocorde o música CD, un estudi aleatoritzat i controlat en pacients amb trastorns psicosomàtics")

Pesek, A., & Bratina, T. (2016) - Musicological Annual, 52

Gong and Its Therapeutic Meaning. ("El Gong i el seu significat terapèutic.")

Philips KH. et al (2019) - Global Advances in Health and Medicine.

Didgeridoo Sound Meditation for Stress Reduction and Mood Enhancement in Undergraduates: A Randomized Controlled Trial.("Meditació sonora amb Didgeridoo per a la reducció de l'estrès i la millora de l'estat d'ànim en estudiants de grau: un assaig controlat aleatoritzat.").

Hohneck A. et al (2023) - Oncol Res Treat

Effects of a Sound Intervention on Physical and Emotional Well-Being in Patients with Cancer: A Prospective Randomized Trial ("Efectes d'una intervenció sonora sobre el benestar físic i emocional en pacients amb càncer: un assaig prospectiu aleatoritzat")

Publicacions banys de so

Cuerpomente

Baños de sonido: qué son y cuáles son sus beneficios

Flexi Spot

Baños de sonido: la nueva moda que combina meditación y música

Vanity Fair

Baños de sonido, la técnica de moda que equivale a un sueño profundo de ocho horas

The Guardian

Sound therapy

Contacte

Si tens dubtes, suggeriments, vols organitzar un grup tancat, etc…, contacta a:

Subscriu-te per a estar al dia de totes les activitats i novetats!!

Necessites ajuda?